Plesni klub Aster

OSNIVANJE KLUBA

Plesni klub Aster osnovan je 1986. g. Utemeljili su ga plesni entuzijasti Fejzić Jasmina i Emir. Plesni klub Aster ime je dobio po čuvenom američkom plesaču Fredu Asteru (Fred Astair, 1899-1987).

Klub je od 1986. do 1992 .g. djelovao u sklopu Univerzitetskog kulturno umjetničkog društva Slobodan Princip – Seljo i to kao jedna od njegovih brojnih sekcija. Njegovao je standardne (Waltz, Tango, Viennese Waltz, Foxtrot i Quickstep) i latinoameričke plesove (Samba, Cha-cha-cha, Rumba, Paso Doble i Jive) i to, obzirom da (u to vrijeme) nije postojao Plesni savez Bosne i Hercegovine, niti je bilo odgovarajućih takmičenja, u formacijskoj (grupnoj) izvedbi. Formaciju je činilo šest najboljih klupskih parova, koji su u nastupima najčešće pratili UKUD Slobodan Princip – Seljo.

DEVEDESETE

Plesni klub Aster kao samostalni subjekt registriran je 1992. g. Kao takav bio je jedan od osnivača, a njegov tadašnji rukovodioc Fejzić Emir bio je prvim predsjednikom Plesnog saveza Bosne i Hercegovine. Njegovim zalaganjem, a time i zalaganjem Kluba, PS BiH je 1994. g. učlanjen u tadašnji Interantional Dance Sport Federation (IDSF).

Na prvim takmičenjima u okviru PS BiH, održanim tokom 1994. g., Plesni klub Aster postigao je zapažene rezultate. Iz njegovih redova potekli su tadašnji višestruki prvaci Bosne i Hercegovine u latino-američkim plesovima Vedran Marčeta i Irma Fejzić i Emir Samouk i Maja Ahmagić. Kasnije su iz njegovih redova prvacima BiH postali ponovno Vedran Marčeta, ali ovaj put u paru sa Irmom Husković. U Klubu su ponikli i mnogi drugi značajni bosanskohercegovački plesači.
Plesni klub Aster svoj rad je sticajem okolnosti umirio 2000. g.

DANAS

Ponovno je aktiviran 2014. g. i to pod rukovodstvom jednog od njegovih prvih članova Vedrana Marčete koji je do te godine vodio plesni klub Romantik u saradnji sa Mladenom Brekalom i bio pokretač mnogih velikih projekata vezanih za ples kao što su Maturantska Parada, Sarajevo Salsa Congres i još mnogih drugih.

Vedran Marčeta je pokretač i festivala pod imenom Sarajevo Dance Festival na kojem će se održati Europsko prvenstvo u Salsi.