Djetlić – udruženje za promovisanje dječijeg stvaralaštva

Informacije:

 • kreativne radionice za djecu i mlade 
 • kreativno- edukativne radionice sa naglaskom na očuvanje tradicije,opće kulturnih vrijednosti, zaštite prirode

Udruženje“DJETLIĆ“ je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje čiji je cilj:

 • da obogatimo sadržaje, da zajedno pomognemo našim mališanima da kreativnim radom razviju maštu, snalažljivost, samopouzdanje
 • da se kreativnim radom kod djece razviju emocionalna stabilnost, ustrajnost, otvorenost, produktivnost, strpljivost, hrabrost za zalaganje za vlastite ideje
 • da potstaknemo, promoviramo talenat djece i mladih a se među djecom i mladima razvija ljubav, prijateljstvo, organizovan rad u cjelini, kako da na najbolji način iskoriste svoje vrijeme i svoje potencijale, kako voljeti prirodu, kako očuvati zdravlje
 • roditeljima ukazati na važnost zajedničkog druženja

Djelatnost udruženja: 

 • kreativne radionice za djecu i mlade 
 • kreativno- edukativne radionice sa naglaskom na očuvanje tradicije,opće kulturnih vrijednosti, zaštite prirode, okoliša, zaštite zdravlja, te obogaćivanja sadržaja življenja djeteta i mladih 
 • inicira, afirmiše, promoviše stvaralaštvo djece i mladih
 • uspostavlja saradnju sa sličnim udruženjima u regiji i svijetu, a poseban značaj daje saradnji djece i mladih BIH sa dijasporom
 • afirmiše, promoviše i distribuira stvaralaštvo za djecu i mlade
 • bavi se izdavačkom djelatnošću za djecu i mlade (CD, video produkcija, publikacije)