JU Centar kulture i mladih

Inspirisani mladim ljudima
Nudimo veliki broj odličnih kurseva i škola koji omogućavaju mladima dodatno usavršavanje i super druženje

Javna ustanova Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, osnovana je 1965. godine. Do 1992. godine objedinjavala je rad 13 domova kulture na području današnjih Općina Centar Sarajevo i Stari Grad i sa tridesetak zaposlenih bila jedna od najvećih ustanova ovog umjetničkog profila. Kontinuitet rada nije se prekidao ni u periodu opsade grada Sarajeva od 1992. do 1995. godine, kada smo sa ostalim institucijama kulture u opkoljenom gradu davali i sarajevski umjetnički odgovor. Poslijeratni period obilježen je izvanrednim entuzijazmom malog broja zaposlenih radnika, koji svojim angažmanom uspijevaju obezbijediti vlastita sredstva za renoviranje devastiranog objekta u ulici Jelića br. 1.

Danas, J.U. Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo programske aktivnosti realizira u dva objekta:

  • Centar kulture i mladih u ulici Mis Irbina br. 8
  • Organizaciona jedinica Jelićeva u ulici Jelića br. 1.

Naša misija je pružati kvalitetan i pouzdan servis za produkciju, prezentaciju, medijaciju i afirmaciju umjetničkih i kulturnih praksi, za aktivno sudjelovanje djece, mladih i građana u kulturnim i drugim aktivnostima. Svrha centra ogleda se u zadovoljavanju kulturnih potreba svih dobnih struktura stanovništva, kreirajući nove ideje i vrijednosti. Naš fokus je usmjeren na osmišljavanje i realizaciju što većeg broja projekata za djecu i mlade, ali i za sve građane, ljubitelje umjetnosti i kulture.

Kroz umjetnost, kreativnost i obrazovanje cilj nam je formirati zdrave mlade generacije, stavljajući na raspolaganje svoje prostore, tehničke mogućnosti i stručnu podršku. Pod okriljem Centra djeluje mnogo umjetničkih radionica, škola, manifestacija, programa, festivala, aktivnih grupa i uglednih umjetnika koji rade u oblasti muzike, scenskih umjetnosti, likovnih umjetnosti, književnosti, plesa… Kroz projekte želimo pružiti profesionalnu pomoć i usmjeriti mlade, socijalizirati ih, edukativno djelovati, rađati interes za stvaralačkim radom, motivacijom, željom za dokazivanjem…

Brojni programi koji su autentično nastali i organizirani u našem Centru i danas predstavljaju neke od najznačajnijih kulturnih manifestacija Općine Centar i grada Sarajeva.

Za svoj rad JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo dobila je niz priznanja i zahvalnica, od kojih ističemo Plaketu grada Sarajeva i nagradu UNICEF-a za rad sa djecom.

Osnivač Ustanove je Općina Centar Sarajevo.